Varför Biosling?

Biogas som energikälla har stor potential och är i nuläget en relativt outnyttjad resurs. Biogasens framtid är ljus och som förnyelsebar energikälla ligger den rätt i tiden till skillnad från exempelvis kol och olja. Forskning och utveckling av biogas och produkter som använder biogas har ökat kraftigt i och med samhällets ökade miljömedvetenhet.

I dagsläget har många jordbruk alla förutsättningar som behövs för att starta upp en småskalig uppgraderingsanläggning för biogas och i framtiden kan varje samhälle och by ha en Biosling för att vara självförsörjande på fordonsgas. Biosling är unik när det gäller lönsamhet för små och medelstora lantbruk och samhällen samt bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen.

Biosling – en lönsam investering både för miljön och framtiden.

Om Biosling AB

Biosling AB är ett  försäljningsbolag som arbetar med marknadsföring och försäljning av tre egenutvecklade energi- och miljöprodukter.

Läs mer

Håll dig informerad med vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om oss och våra produkter? Anmäl dig till vårt innehållsrika nyhetsbrev så kommer informationen till dig.

Läs mer

Kontakta oss

Är du kund och vill fråga någonting eller vill du kanske bli återförsäljare?

Läs mer

Copyright © 2023 Biosling AB. All Rights Reserved.